Funkcjonariusze Straży Granicznej współpracowali z grupą przestępczą

fot. straż graniczna, obraz poglądowy
0 2 396

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, skierował akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym dwóm byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Są oni oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych w postaci pieniędzy od członków grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów na olbrzymią skalę.

W toku postępowania przygotowawczego prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalili, że część przemytów zrealizowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą została dokonana na tzw. ”układzie” – to znaczy miejsce dokonania przemytu i godzina jego realizacji wskazywana była przez funkcjonariusza Straży Granicznej.

W dacie i miejscu przemytu nie miał się wówczas znajdować żaden patrol Straży Granicznej. Takie przemyty odbywały się w rejonie działania Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie oraz we Włodawie.

Jednemu z funkcjonariuszy zarzucono 12-krotne przekazania informacji służbowych dotyczących czasu i miejsca pełnionych służb przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i przyjęcia w zamian za te informacje korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach po 10 tysięcy złotych.

Ponadto został on oskarżony o niedopełnienie obowiązków i ukrycie na swojej posesji dokumentacji procesowej NOSG w Chełmie.

Działania te umożliwiły dokonanie 12 przemytów papierosów produkcji ukraińskiej bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości 1 100 000 paczek i wartości ponad 14 milionów złotych, co spowodowało uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 920 tysięcy złotych, uszczuplenie należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 4,7 miliona złotych i należnego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 17,9 miliona złotych.

Drugiemu z funkcjonariuszy przedstawiono zarzuty 9-krotnego udzielenia informacji służbowych dotyczące czasu i  miejsca pełnionych służb przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i przyjęcia w zamian za te informacje korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach od 5 tysięcy do 8 tysięcy złotych.

Działania te umożliwiły dokonanie 3 przemytów papierosów produkcji białoruskiej bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości 28 tysięcy paczek i wartości ponad 371 tysięcy zł, co spowodowało uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 182 tysiące złotych, uszczuplenie należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 123 tysiące złotych i należnego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 466 tysiące złotych.

Pośrednikiem w przekazywaniu korzyści majątkowych i informacji od funkcjonariusza Straży Granicznej był trzeci z oskarżonych, któremu oprócz zarzutów kwalifikowanych z art. 229 par. 3 kodeksu karnego zarzucono również posiadanie środków odurzających w postaci marihuany.

Każdemu z oskarżonych przedstawiono ponadto zarzuty pomocnictwa do przestępstw karnoskarbowych.

Wobec dwóch oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania, wobec jednego poręczenie majątkowe.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź