Funkcjonariusze Straży Granicznej współpracowali z grupą przestępczą

fot. straż graniczna, obraz poglądowy
0 2 490

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, skierował akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym dwóm byłym funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Są oni oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych w postaci pieniędzy od członków grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów na olbrzymią skalę.

W toku postępowania przygotowawczego prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalili, że część przemytów zrealizowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą została dokonana na tzw. ”układzie” – to znaczy miejsce dokonania przemytu i godzina jego realizacji wskazywana była przez funkcjonariusza Straży Granicznej.

W dacie i miejscu przemytu nie miał się wówczas znajdować żaden patrol Straży Granicznej. Takie przemyty odbywały się w rejonie działania Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie oraz we Włodawie.

Jednemu z funkcjonariuszy zarzucono 12-krotne przekazania informacji służbowych dotyczących czasu i miejsca pełnionych służb przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i przyjęcia w zamian za te informacje korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach po 10 tysięcy złotych.

Ponadto został on oskarżony o niedopełnienie obowiązków i ukrycie na swojej posesji dokumentacji procesowej NOSG w Chełmie.

Działania te umożliwiły dokonanie 12 przemytów papierosów produkcji ukraińskiej bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości 1 100 000 paczek i wartości ponad 14 milionów złotych, co spowodowało uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 920 tysięcy złotych, uszczuplenie należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 4,7 miliona złotych i należnego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 17,9 miliona złotych.

Drugiemu z funkcjonariuszy przedstawiono zarzuty 9-krotnego udzielenia informacji służbowych dotyczące czasu i  miejsca pełnionych służb przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej i przyjęcia w zamian za te informacje korzyści lub obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwotach od 5 tysięcy do 8 tysięcy złotych.

Działania te umożliwiły dokonanie 3 przemytów papierosów produkcji białoruskiej bez polskich znaków skarbowych akcyzy w łącznej ilości 28 tysięcy paczek i wartości ponad 371 tysięcy zł, co spowodowało uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 182 tysiące złotych, uszczuplenie należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 123 tysiące złotych i należnego podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 466 tysiące złotych.

Pośrednikiem w przekazywaniu korzyści majątkowych i informacji od funkcjonariusza Straży Granicznej był trzeci z oskarżonych, któremu oprócz zarzutów kwalifikowanych z art. 229 par. 3 kodeksu karnego zarzucono również posiadanie środków odurzających w postaci marihuany.

Każdemu z oskarżonych przedstawiono ponadto zarzuty pomocnictwa do przestępstw karnoskarbowych.

Wobec dwóch oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania, wobec jednego poręczenie majątkowe.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra