Dwie grupy przestępcze rozbite. W wyniku ich działań skarb Państwa stracił blisko 400 mln zł

fot. funkcjonariusze CBA
0 4 051

Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo dotyczące działania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w okresie od marca 2013 roku do czerwca 2016 roku uszczupleniem w podatku VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych oraz zmiany przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy.

Wyliczenia wskazują, że na przestępczej działalności grupy Skarb Państwa stracił ponad 384 miliony złotych.

Powyższe śledztwo obejmuje kilkanaście postępowań z prokuratur z całego kraju połączonych do wspólnego prowadzenia Decyzją Prokuratora Krajowego z dnia 27.07.2018 r, na mocy której do kontynuowania śledztwa wyznaczono Prokuraturę Regionalną w Białymstoku. Śledztwo prowadzone jest przez zespół złożony z 5 prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego z delegatur w Białymstoku, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.

Liczne zatrzymania i przeszukania

Dziś (26 listopada 2019 roku), na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie całego kraju 9 osób, głównie mieszkańców województwa mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego.

Wśród zatrzymanych są również osoby, które kierowały działaniami zorganizowanej grupy przestępczej.
Wśród zatrzymanych są Paweł K., Maksymilian G., i Marcin B. faktycznie sprawujący kontrolę nad spółkami Grupy Roca.

Wraz z zatrzymaniami przeszukano kilkadziesiąt pomieszczeń i budynków – zarówno miejsca zamieszkania osób podejrzanych, jak też miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.

W toku czynności dokonano zabezpieczenia na rachunku bankowym jednej ze spółek kwoty 1,5 miliona złotych.

Co zarzuca się podejrzanym

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku planowane jest ogłoszenie im zarzutów popełnienia szeregu przestępstw.

Zarzuty dotyczą zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą lub udziału w tej grupie (art. 258 § 1 i 3 kodeksu karnego) oraz składania urzędowi skarbowemu zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych co do wysokości podatku naliczonego podlegającemu odliczeniu bądź pomocnictwa do tego czynu (art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego, art. 18 § 3 kodeksu karnego w związku z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego).

Wystawienia i posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT (art. 271 § 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k.). Prokurator zarzuca także podejrzanym pranie pieniędzy w kwocie 330 mln. złotych (art. 299 § 1,5 i 6 kodeksu karnego).
Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Skarb Państwa stracił setki milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że na terenie całego kraju działały dwie zorganizowane grupy, o różnych profilach działalności przestępczej jednakże połączone osobowo.

Członkowie jednej z nich, skupieni wokół podmiotów Grupry Roca, zajmowali się wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski paliw płynnych. Odbywało się to w ramach procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bez uiszczenia należnego podatku od towarów i usług – VAT wynikającego z ich dalszej odsprzedaży na terenie kraju.

Działalność ta odbywała się z wykorzystaniem tzw. znikających podatników oraz buforów. Firmy – tzw. znikający podatnicy, działały kilka miesięcy.

W tym czasie nie składały deklaracji podatkowych, bądź też w składanych deklaracjach wskazywały nieprawdziwe informacje.

To właśnie na tych firmach ciążył obowiązek odprowadzenia podatku VAT po sprzedaży importowanego towaru. W rzeczywistości nigdy nie był on wpłacany do budżetu państwa.

Pomiędzy firmami – tzw. znikającymi podatnikami, a kolejnymi firmami buforowymi, odbywał się fikcyjny obrót paliwami. W rzeczywistości towar transportowany był bezpośrednio od dostawcy do ostatecznego odbiorcy.

Dzięki tej działalności ostateczny odbiorca paliwa wykazywał w swoich deklaracjach nieprawdziwe dane dotyczące wysokości podatku naliczonego, mając świadomość, iż podatek ten nie został odprowadzony na wcześniejszych etapach obrotu.

Druga grupa przestępcza w okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. działała w zakresie zmiany przeznaczenia oleju smarowego na olej napędowy w ilości ok. 30 milionów litrów, który został wyprodukowany na terenie składów podatkowych w Polsce, a następnie na podstawie nierzetelnych faktur i potwierdzających nieprawdę dokumentów przewozowych fikcyjnie sprzedany do podmiotów zagranicznych, a następnie wprowadzany do obrotu na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji oraz innych krajów Unii Europejskiej – bez uiszczania podatku akcyzowego we właściwej stawce (uszczuplenie w wysokości 21 milionów zł), a także podatku od towarów i usług we właściwej wysokości (uszczuplenie w wysokości 28 milionów zł).

W proceder w obu grupach zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów, których sprawami majątkowymi zawiadywali organizatorzy procederu, przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu nabytych oraz kontrolowanych w sposób bezpośredni jak i pośredni podmiotów gospodarczych – spółek polskiego prawa handlowego, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Na tym przestępczym procederze Skarb Państwa stracił ponad 384 miliony złotych.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź