Członkowie grupy przestępczej wyłudzili prawie 30 mln zł

fot.pixabay
0 1 640

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 4 stycznia 2019 roku skierował do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia przeciwko Józefowi Ł., Thomasowi S., Adamowi B., Kordianowi D. oraz Andrzejowi W.

Są oni oskarżeni o popełnienie w sumie 26 przestępstw dotyczących wystawienia w latach 2008-2010 poświadczających nieprawdę faktur VAT dokumentujących fikcyjny obrót wyrobami ze stali, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz związanych z tym procederem przestępstw karnoskarbowych.

Nierzetelne faktury VAT

W toku postępowania prokuratorzy Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie ustalili, że w latach 2008 – 2010 Józef Ł., zajmując się faktycznie prowadzeniem spółek NIKA oraz METEOR, używał do rozliczeń podatkowych nierzetelnych faktur.

Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz podatku od osób prawnych w kwocie ponad 28 milionów złotych. W obrocie poświadczającymi nieprawdę fakturami wykorzystywane były podmioty prowadzące pozorną działalność gospodarczą, tzw. „słupy”.

W związku z wystawianymi fakturami na rachunkach bankowych firm realizowano przelewy w celu uwiarygodnienia transakcji, które faktycznie nie miały miejsca. W 2010 roku cześć z fikcyjnych faktur została wykorzystana przez spółkę zarejestrowaną na terenie woj. śląskiego do uzyskania bezprawnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 2 milionów złotych.

Zabezpieczono liczną dokumentację

W trakcie śledztwa, na polecenie prokuratorów zabezpieczono kilkanaście tysięcy dokumentów księgowych w tym fikcyjne faktury mające udokumentować pozorne transakcje zakupu i sprzedaży wyrobów stalowych o łącznej wartości ponad 97 milionów złotych.

Wobec dwóch oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W związku z grożącą oskarżonemu Józefowi Ł. karą zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości prawie 600 tysięcy złotych.

Zarzucone oskarżonym czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa  

Zostaw odpowiedź