„Czarny Stasiu” z grupy „Krakowiaka” i członkowie Psycho Fans odpowiedzą za produkcję narkotyków

Fot. akcja CBŚP, policja
0 11 117

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi J. ps. „Czarny Stasiu” i 7 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców „Psychofans”. Postępowanie prowadziło Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zakres zarzutów

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Stanisława J. ps. „Czarny Stasiu” i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym kwalifikowane  z art. 258 par. 2 kk oraz produkcję i udział w obrocie znaczną ilością narkotyków w postaci amfetaminy kwalifikowane z art. 53 ust. 2 oraz  56 ust. 1 i 3 ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii.

Pozostałe osoby są oskarżenie m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk oraz produkcję i udział w obrocie znaczą ilości narkotyków w postaci amfetaminy kwalifikowane z art. 56 ust. 1 i 3 ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Grupa dysponowała bronią palną

W toku śledztw prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że Stanisław J. wraz z innymi osobami tworzył zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przetwarzaniem płynnej formy amfetaminy na jej sypką postać.

Członkowie struktury przestępczej dysponowali bronią palną, która służyła im do ochrony przez innymi grupami przestępczymi prowadzącymi konkurencyjną działalność. Łącznie grupa przestępcza wyprodukowała co najmniej 27 kg substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz brała udział w obrocie 48 kg amfetaminy oraz 2,5 kg marihuany.

Produkowali amfetaminę

Istotą działalności oskarżonych było pozyskiwanie płynnej postaci zasadowej amfetaminy, a następnie przy pomocy dalszych reakcji chemicznych przetwarzanie jej na sypką postać. Dodatkowo w celu zwiększenia masy wyprodukowanych środków czysta forma amfetaminy była mieszana z sypką postacią kofeiny, co pozwalało sprawcom znacząco zwiększać swoje zyski. W toku postępowania zabezpieczono około 3,45 kg amfetaminy oraz marihuanę.

W ramach grupy przestępczej funkcjonowały osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie półproduktów, osoby zajmujące się produkcją amfetaminy oraz osoby zajmujące się jedynie jej dystrybucją.

„Czarny Stasiu” należał do grupy „Krakowiaka”

Trzon grupy tworzyły osoby z kryminalną przeszłością, które nigdy nie współpracowały z organami ścigania. Stanisław J. był uprzednio skazany na długoletnią karę pozbawienia wolności w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Janusza T. ps. „Krakowiak”.

Oskarżony zakończył odbywanie długoletniej kary pozbawienia wolności w maju 2016 roku, po czym natychmiast po opuszczeniu zakładu karnego przystąpił do grupy przestępczej objętej aktem oskarżenia. W związku z uprzednio popełnionymi przestępstwami przebywał w zakładach karnych, jedynie z krótkimi przerwami od września 1991 roku do maja 2016 roku. Pierwsze prawomocne wyroki skazujące Stanisława J. zapadły na początku lat 80-tych XX wieku.

Środki zapobiegawcze

Wobec 5 osób oskarżonych, w tym Stanisława J.  stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec dwóch kolejnych stosowny jest dozór Policji.

Ujawnienie przestępstw objętych aktem oskarżenia było możliwe dzięki zeznaniom złożonym przez świadka koronnego, dopuszczonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach na wniosek prokuratora Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach

Śledztwo dotyczy grupy „Psychofans”

Śledztwo prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich „Psychofans”.

Grupa działała w okresie od października 2014 roku do grudnia 2017 roku, na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i innych, a w szczególności miast takich jak Chorzów, Katowice, Kraków.

Celem grupy było popełnianie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, pobić, bójek z pseudokibicami innych klubów piłkarskich, przestępstw przeciwko mieniu a to m.in. rozbojów, oszustw, przestępstw przeciwko wolności i wiarygodności dokumentów, przeciwko porządkowi publicznemu a to mi.in. uprowadzeń dla okupu, oraz przestępstw polegających na obrocie substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi.

Aktualnie postępowanie prowadzone jest łącznie przeciwko 51 podejrzanym.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź