Celnicy przyjmowali ogromne łapówki od grupy przestępczej. Policja skonfiskowała 700 tys. złotych w gotówce

Fot. zabezpieczone automaty, policja
0 3 101

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów zatrzymali 4 celników w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalne gry hazardowe. Zatrzymani to funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celnoskarbowego, przy czym dwóch zajmowało się zwalczaniem przestępczości hazardowej natomiast pozostali magazynami depozytowymi. Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Na wniosek prokuratora podejrzani zostali tymczasowo aresztowanych. Śledztwo prowadzone jest wspólnie z Biurem Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów i z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach  przedstawił zatrzymanym zarzuty niedopełniania obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, ujawniania informacji stanowiących tajemnicę służbową kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk, art. 266 par. 2 kk. Ponadto podejrzanym zarzucono przywłaszczanie środków finansowych zabezpieczanych w zatrzymanych automatach do gier losowych i tym samym usuwanie dowodów przestępstw karnych – skarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wobec wszystkich 4 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wskazując na obawę matactwa oraz grożącą im surową karę.

Istotna „pomoc” funkcjonariuszy celnych

W toku śledztwa prokurator ustalił, że struktury grup były bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane. W każdej istniał stały podział zadań i ról pomiędzy poszczególnych członków. Funkcjonowanie lokali hazardowych nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca ze skorumpowanymi funkcjonariuszami służby celnej, którzy ostrzegali organizatorów nielegalnego hazardu o planowanych kontrolach lokali, instruowali jak ci mają się zachować aby uniknąć zajmowania maszyn i likwidacji lokali, nadto o sposobach unikania odpowiedzialności karnej. Osoby te od dłuższego czasu pozostawały w zainteresowaniu Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów powołanej i wyspecjalizowanej do walki z przestępstwami korupcyjnymi których mogli dopuścić się funkcjonariusze i urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej.

Dotychczas 36 osób usłyszało zarzuty

Aktualnie śledztwem objętych jest 36 podejrzanych, przy czym wobec 20 osób na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W trakcie czynności przeprowadzonych jeszcze w czerwcu 2021 roku zatrzymano 17 osób, zlikwidowano 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi zlokalizowanymi m.in. na terenie Częstochowy, Zawiercia, Będzina, Dąbrowy Górniczej. Wówczas zabezpieczono 209 automatów o wartości ok. 6 tysięcy złotych każdy oraz gotówkę w łącznej kwocie przekraczającej 1 mln złotych. W miejscach zamieszkania zatrzymanych wówczas funkcjonariuszy służby celnej ujawniono ukrytą w różnych miejscach gotówkę w kwocie ok. 700 tysięcy złotych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź