CBŚP i KAS udaremniło przemyt blisko 10 mln papierosów

fot. przejęty ładunek z papierosami
0 1 055

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na autostradzie A2 pojazd z naczepą, prowadzony przez obywatela Białorusi.

Podczas kontroli przestrzeni ładunkowej ujawnili 28 palet papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łącznie ujawniono ponad 9 800 000 sztuk wyrobów tytoniowych.

Możliwe straty dla budżetu państwa oszacowano na blisko 11 mln złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych.

Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli kontrolowany pojazd oraz znalezioną w nim gotówkę.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.

Kierowca zatrzymanego pojazdu, po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych został zwolniony.

„Należy pamiętać, że nabycie i przewóz towarów akcyzowych, za które nie zostały uiszczone stosowne opłaty podatkowe, a także pomoc przy ich przechowaniu lub ukryciu podlega karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest również zastosowanie obu tych sankcji łącznie” – powiedział zastępca Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego podinsp. Sebastian Łyczykowski.

Źródło: kas.gov.pl

Zostaw odpowiedź