CBA znów w Poznaniu, w grę wchodzi 36 mln zł

0 873

fot.CBA

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu prowadzi kontrolę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych dotyczącą wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r.

 

Kontrolujący badają m.in. okoliczności zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych.

Wybudowane obiekty mają być przeznaczone na Poznańskie Centrum Opieki Senioralnej i Paliatywnej w ramach programu rozbudowy i rozwoju POSUM”.

Na realizację tego zamówienia POSUM miał zabezpieczone blisko 32 miliony zł, tymczasem jego ówczesny p.o. dyrektora, pomimo braku zabezpieczonych odpowiednich środków finansowych i wynikającego z tego faktu obowiązku unieważnienia przetargu, a także bez zgody Rady Społecznej ośrodka, zawarł z wykonawcą umowę o wartości 67.920.000 zł, tj. o niemal 36 milionów zł więcej, niż wynosiła zaplanowana kwota wydatków.

Jak się okazało dyrektor ośrodka zawarł z konsorcjum wykonawców tajne porozumienie. Zmieniało ono warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Wynikało z niego, że POSUM nie dysponował wystarczającymi środkami do pokrycia kosztów inwestycji o wartości wynikającej z zawartej umowy.

Dla jej sfinansowania w imieniu ośrodka zostały zaciągnięte pożyczki, na które również nie zostały udzielone odpowiednie zgody organów nadzorczych POSUM.

Przedmiotem analizy funkcjonariuszy są również trzy umowy z 2017 oraz 2018 roku, zawarte przez ówczesnego p.o. dyrektora na świadczenie na rzecz POSUM usług doradczych w zakresie pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Wynagrodzenie z tego tytułu określone zostało w formie 2 elementów: stałych kwot (14.500, 25.000 i 15.000 zł) oraz dodatkowo tzw. premii od sukcesu, która wyniosła łącznie niemal 1,5 miliona złotych. Wydatki te nie były zapisane w planach finansowych na lata 2017 i 2018 nie były także przedmiotem opiniowania przez Radę Społeczną POSUM.

Zostaw odpowiedź