Aresztowani za wyłudzenia 15 mln z VAT

fot.pixabay
0 1 657

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 osoby. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Na wniosek prokuratora wobec trzech zatrzymanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec czwartego z zatrzymanych prokurator zastosował dozór Policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Fikcyjne transakcje handlowe

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że grupa działała w okresie od września 2015 roku do lutego 2017 roku na terenie Polski, a także Słowacji i Austrii. Grupa osiągała korzyści majątkowe z popełniania przestępstw skarbowych związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów w postaci folii stretch oraz produktów szybko zbywalnych w mechanizmie oszustwa podatkowego.

Obrót tymi produktami następował przy wykorzystaniu faktur VAT, które poświadczały nieprawdę, co do przeprowadzonych transakcji handlowych polegających na wprowadzeniu do obrotu na terenie kraju towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, pochodzących od podmiotów ze Słowacji oraz Austrii.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów następowało za pośrednictwem zorganizowanej sieci spółek celem wprowadzenia w błąd polskich organów podatkowych, co do zaistnienia deklarowanych zdarzeń gospodarczych oraz miało potwierdzać uiszczenie należnego podatku VAT z przeprowadzonych transakcji handlowych w stawce 23%.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Wśród zatrzymanych jest trzech mężczyzn, którzy pełnili funkcje prezesów zarządów w spółkach uczestniczących w ujawnionym procederze, a także prokurent jednego z tych podmiotów gospodarczych.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że podejrzani podawali nieprawdę w deklaracjach VAT-7 składanych między innymi w Urzędach Skarbowych w Warszawie i w Łodzi posługując się dla celów rozliczenia podatku VAT nierzetelnymi fakturami, stwierdzającymi opodatkowanie czynności nabycia i dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie prawie 15 milionów złotych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wobec trzech podejrzanych skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie podzielił argumentację prokuratora i  zastosował wobec trzech zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec czwartego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra