Aresztowani za wyłudzenia 15 mln z VAT

fot.pixabay
0 1 780

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 osoby. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Na wniosek prokuratora wobec trzech zatrzymanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec czwartego z zatrzymanych prokurator zastosował dozór Policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Fikcyjne transakcje handlowe

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że grupa działała w okresie od września 2015 roku do lutego 2017 roku na terenie Polski, a także Słowacji i Austrii. Grupa osiągała korzyści majątkowe z popełniania przestępstw skarbowych związanych z wprowadzaniem do obrotu towarów w postaci folii stretch oraz produktów szybko zbywalnych w mechanizmie oszustwa podatkowego.

Obrót tymi produktami następował przy wykorzystaniu faktur VAT, które poświadczały nieprawdę, co do przeprowadzonych transakcji handlowych polegających na wprowadzeniu do obrotu na terenie kraju towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, pochodzących od podmiotów ze Słowacji oraz Austrii.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów następowało za pośrednictwem zorganizowanej sieci spółek celem wprowadzenia w błąd polskich organów podatkowych, co do zaistnienia deklarowanych zdarzeń gospodarczych oraz miało potwierdzać uiszczenie należnego podatku VAT z przeprowadzonych transakcji handlowych w stawce 23%.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Wśród zatrzymanych jest trzech mężczyzn, którzy pełnili funkcje prezesów zarządów w spółkach uczestniczących w ujawnionym procederze, a także prokurent jednego z tych podmiotów gospodarczych.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że podejrzani podawali nieprawdę w deklaracjach VAT-7 składanych między innymi w Urzędach Skarbowych w Warszawie i w Łodzi posługując się dla celów rozliczenia podatku VAT nierzetelnymi fakturami, stwierdzającymi opodatkowanie czynności nabycia i dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie prawie 15 milionów złotych.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wobec trzech podejrzanych skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie podzielił argumentację prokuratora i  zastosował wobec trzech zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec czwartego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź