Areszt dla członków grypy przestępczej za oszustwa akcyzowe

fot.pixabay
0 870

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku (8 sierpnia 2019 r.) funkcjonariusze CBŚP oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 6 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych w związku ze sprowadzaniem z Niemiec luksusowych pojazdów.

Grupa działała co najmniej od stycznia 2019 r. Mechanizm działania polegał na nabywaniu na terenie Niemiec drogich pojazdów takich marek, jak: Porsche, BMW, Audi, Mercedes, które po przewiezieniu do Polski, były dekompletowane we współpracującym z grupą warsztacie.

Usuwano fotele, lampy, nadkola, zderzaki i inne elementy wyposażenia. Następnie niekompletne pojazdy były poddawane oględzinom, przez współpracującego z przestępcami rzeczoznawcę majątkowego.

Rzeczoznawca w sporządzanych opiniach technicznych poświadczał nieprawdę co do stanu technicznego i wartości pojazdów, wskazując, że pojazdy są uszkodzone.

W ten sposób znacznie zaniżano wartość pojazdów stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości podatku akcyzowego.

Pojazdy po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy były rejestrowane na terenie Poznania; tam były również składane deklaracje dotyczące podatku akcyzowego.

Kierowana przez Prokuraturę akcja CBŚP i Warmińsko-Mazurskiego UCS

8 sierpnia 2019 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego zatrzymano 6 osób, w tym samym czasie przeprowadzono kilkanaście przeszukań w miejscach zamieszkania członków grupy oraz współpracujących z nimi firm.

Podczas akcji, na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze majątkowym, zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 2 mln zł.

Do analizy zatrzymano dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W trakcie akcji zabezpieczono 7 luksusowych pojazdów marki: Porsche, BMW, Audi, Mercedes o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł.

Straty Skarbu Państwa

Wstępne ustalenia śledztwa wskazują, że sprawcy tylko w stosunku do 11 sprowadzonych pojazdów uszczuplili podatek akcyzowy w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych.

Ostateczna wysokość strat Skarbu Państwa zostanie określona po analizie dokumentacji dotyczącej wszystkich sprowadzonych przez przestępców samochodów.

Usłyszeli zarzuty

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane z art. 258 par.1 kk, art. 271 par. 3 w zw. z art. 65 par. 1 kk, a także z kodeksu karnego skarbowego, tj. z art. 56 par. 1 kks w zw. z art. 37 par 1 pkt. 2 i 5 kks. Przestępstwa te zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator skierował wnioski o areszt

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 3 podejrzanych.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Rozwojowy charakter śledztwa

W sprawie zabezpieczono również dokumentację dotyczącą 150 pojazdów zarejestrowanych przez grupę na terenie Polski oraz dokumentację z właściwych urzędów skarbowych dotyczącą podmiotów związanych z obrotem pojazdami.

W dokumentacji pojazdy te były oznaczone jako „pojazdy specjalistyczne”, od których nie odprowadza się podatku akcyzowego. W rzeczywistości pojazdy nie posiadały cech konstrukcyjnych pozwalających na zakwalifikowanie ich do tego typu pojazdów, a dokumentacja była podrabiana.

W związku z tym, że pojazdy były sprowadzane z Niemiec, skierowano Europejskie Nakazy Dochodzeniowe z wnioskiem o przekazanie dokumentacji dotyczącej rejestracji pojazdów na terenie Niemiec. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź