Apteki współpracowały z grupą przestępczą. Sprzedały nielegalnie leki za ponad 13 mln złotych

fot. pixabay
0 1 913

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (11.05.2021 r.) dokonali zatrzymania 5 osób w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Czynności przeprowadzone zostały na terenie woj. śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz łódzkiego.

Po doprowadzeniu do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty. Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej kwalifikowane z art. 126 b ustawy prawo farmaceutyczne oraz wystawiania faktur VAT w których poświadczano nieprawdę, że produkty lecznicze były sprzedawane na potrzeby podmiotów prowadzących działalność leczniczą kwalifikowane z art. 271 par. 1 i 3 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 20 do 30 tysięcy złotych, dozór Policji, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Naruszenie zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

W toku śledztwa prokurator ustalił, że podejrzani byli powiązani z podmiotem, który z jednej strony prowadził hurtownię farmaceutyczną z drugiej fikcyjną przychodnię lekarską. Była to część tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków, za pomocą którego leki nielegalnie skupione z aptek sprzedawano poza granicami Polski.

Podejrzani pozyskiwali do współpracy osoby prowadzące apteki lub ich właścicieli. Z aptek tych pozyskiwano leki i produkty lecznicze, które były następnie wywożone z Polski. Podejrzani zwerbowali do współpracy szereg aptek, które w latach 2015-2018 sprzedały na rzecz grupy leki o wartości ponad 13 mln złotych. Łącznie 11 osób usłyszało zarzuty działania w grupie przestępczej i pozyskiwania aptek do współpracy. Podejrzani działali na ternie całego kraju zarówno w małych miejscowościach jak również pozyskiwali do współpracy sieci kliku lub kilkunastu aptek.

W trakcie postępowania ustalono, że grupa dokonała nielegalnego nabycia leków o łącznej wartości ponad 113 milionów złotych.

Leki zagrożone brakiem dostępności

W toku postępowanie prokurator ustalił, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, były leki, które znajdowały się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeprowadzone zatrzymania są kontynuacją innego śledztwa, które swoim zakresem obejmuje obrót lekami, w tym ich wywóz za granicę. W jego toku zarzuty przedstawiono łącznie 30 osobom.

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź