Akt oskarżenia przeciwko „Masie”. W więzieniu może spędzić nawet 10 lat

fot. "Masa" mat. prasowe
0 8 252

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował 22 stycznia 2020 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi Ł. ps. „Masa”, Zbigniewowi G. – byłemu Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego jednej z Komend Wojewódzkich Policji i 20 innym osobom.

Postępowanie prowadzone przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczyło oszustw kredytowych polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych.

Śledztwo dotyczyło również wielokrotnego udzielania korzyści majątkowych Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego jednej z Komend Wojewódzkich Policji w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, udzielania substancji psychotropowych, udaremniania zaspokajania wierzycieli, składania zawiadomień o przestępstwach niepopełnionych i składania fałszywych zeznań.

Ponadto postępowanie obejmowało przywłaszczenie pieniędzy, nabywanie artykułów higienicznych oraz produktów spożywczych uzyskanych w wyniku czynu zabronionego oraz przyjmowania korzyści majątkowych przez funkcjonariusza Policji oraz wielu innych.

Prokurator oskarżył Jarosław Ł. ps. „Masa”

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie oskarżył Jarosława Ł. ps. „Masa” o popełnienie siedemnastu czynów w tym m.in. oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowanego z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w zw. z art. 294 par. 1 kk, czynów o charakterze korupcyjnym kwalifikowanych z art. 229 par. 1 kk, z art. 230 par. 1 kk, z art. 230a par. 1 kk, fałszywych zeznań z art. 233 par. 1 kk, przywłaszczenia powierzonego mienia z art. 284 par. 2 kk, paserstwa z art. 291 par. 1 kk, udaremniania zaspokajania wierzycieli z art. 300 par. 2 kk.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Pozostali oskarżeni

Prokurator oskarżył Zbigniewa G. byłego Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego jednej z Komend Wojewódzkich Policji o popełnienie dziesięciu czynów w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanych z art. 228 par. 1 i 3 kk, ujawnienia informacji niejawnych z art. 266 par. 2 kk, i z art. 263 § 2 kk.

Za czyny te grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pozostałe osoby zostały oskarżone o popełnienie szeregu czynów w tym o charakterze korupcyjnym kwalifikowanych z art. 229 par. 1 kk z art. 230 par. 1 kk, z art. 230a par. 1 kk, oszustw co do mienia znacznej wartości z art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk.

Czyny te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź