Akt oskarżenia przeciwko 16 osobom w sprawie „mafii paliwowej”

fot. pixabay
0 1 137

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od czerwca 2013 roku do sierpnia 2014 roku doprowadziła do uszczuplenia należnego Skarbowi Państwa podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 15 i pół miliona złotych.

Oskarżeni wykorzystywali mechanizm obliczania podatku od towarów i usług przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw przez firmę założoną w Bułgarii a następnie wewnątrzwspólnotowej ich sprzedaży na terenie kraju. Transakcje te miały na celu obciążenie odpowiedzialnością za uiszczenie podatku od towarów i usług pierwszego nabywcę, firmę prowadzoną przez tzw. „słupa”.

W rzeczywistości towar w postaci paliwa był nabywany za granicą od rafinerii lub pośredników z terenu innych państw Unii Europejskiej. Następnie kolejne firmy, należące do oskarżonych nabywały paliwo od pierwszego nabywcy – wirtualnego przedsiębiorstwa, pełniącego rolę tzw. „znikającego podatnika”.

Transakcje te były dokumentowane nierzetelnymi fakturami. Paliwo było potem sprzedawane innym podmiotom, po cenach niższych w stosunku do cen oferowanych przez przedsiębiorstwa handlujące tym towarem w sposób uczciwy, bowiem sprzedający nie ponosili równych z nimi kosztów fiskalnych z tytułu rzetelnego odprowadzania podatku od towarów i usług.

Akt oskarżenia zawiera zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych, udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, poświadczania nieprawdy w wystawianych dokumentach oraz posługiwania się nimi.

W stosunku do podejrzanych były zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowego w kwocie łącznej
130 tysięcy zł.

Za popełnione przestępstwa sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź