9 mieszkańców Podlasia oskarżonych o handel bronią

fot. obraz poglądowy, zabezpieczona broń, policja.pl
0 2 435

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom. Są one oskarżone m.in. o nielegalne posiadanie i handel bronią palną, amunicją oraz substancjami wybuchowymi.

W toku postępowania prokuratorzy Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku ustalili, że w okresie od 2016 roku do marca 2018 roku na terenie Sokołowa Podlaskiego, Nura, Szepietowa, Ciechanowca i innych miejscowościach dochodziło do nielegalnego handlu bronią palną i amunicją. Prokuratorzy ustalili, że wiodące role w tym procederze odgrywali Józef S. oraz Sławomir W.

Zarzuty wobec 9 osób

W toku postępowania prokurator przedstawił łącznie 9 osobom zarzuty m.in. nielegalnego handlu bronią palną kwalifikowane z art. 263 par. 1 kodeksu karnego, nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji kwalifikowane z art. 263 par. 2 kk oraz handlu substancjami i przyrządami wybuchowymi kwalifikowane z art. 171 par. 1 kk. Sławomir W. oraz Józef S. uczynili sobie z popełnianych przestępstw stałe źródło, a zatem ich czyny zostały zakwalifikowane przy zastosowaniu art. 65 kk.

Środki zapobiegawcze

W toku śledztwa z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Józefa S. oraz Sławomir W. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

W toku postępowania środek ten wobec Józefa S. został zmieniony na poręczenie majątkowe. Wobec sześciu osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i poręczeń majątkowych.

Na poczet przyszłych kar prokurator zabezpieczył od Sławomira W. pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych.

Przestępstwo nielegalnego handlu bronią kwalifikowane z art. 263 par. 1 kk zagrożone jest karą do 10 lat pozbawiania wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź