32-letnia Roksana W. odpowie za kierowanie gangiem sutenerek

fot. obraz poglądowy, pixabay
0 1 736

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie 31 marca 2020 roku skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia wobec 15 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji.

Prokurator zarzucił Roksanie W. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Czyny te kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego oraz 204 par. 2 kk zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Pozostałym 14 kobietom „zatrudnionym” przez Roksanę W. w agencjach towarzyskich, prokurator zarzucił branie udziału w grupie przestępczej, mającej na celu popełniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a polegających na odpłatnym świadczeniu usług seksualnych oraz czerpaniu z tego procederu korzyści majątkowych poprzez organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie tzw. stacjonarnych i objazdowych agencji towarzyskich.

Czyny te kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk oraz 204 par. 2 kk zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Werbowali kobiety za pośrednictwem portalu internetowego

Kobiety do pracy w agencjach werbowano za pośrednictwem internetowego portalu erotycznego. Portal służył również do pozyskiwania potencjalnych klientów. Czyny zarzucane oskarżonym kobietom objęły także czerpanie dla siebie i innych członków grupy korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby, poprzez pobieranie od prostytuujących się kobiet pieniędzy w jednorazowej kwocie nie mniejszej niż 75 złotych i nie większej niż 250 złotych. Kwoty te stanowiły połowę należności uzyskanych od jednego klienta, w zamian za świadczenie usługi seksualnej.

„Mieszkaniówki”

W toku postępowania prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie ustalił, że agencje towarzyskie prowadzone były przez Roksanę W. od drugiej połowy 2013 roku na terenie miasta Wrocławia w postaci tzw. domówek – mieszkaniówek. Oskarżona w wynajmowanych  przez siebie mieszkaniach zatrudniła kilka kobiet, które świadczyły w nich odpłatne usługi seksualne.

Zorganizowany charakter działalności

W trakcie śledztwa prokurator ustalił, że z początkiem 2016 roku Roksana W. nadała działalności zorganizowany charakter i stworzyła strukturę zatrudnienia. W  agencjach towarzyskich oprócz kobiet prostytuujących się (w toku śledztwa ustalono, że było ich 97 (w tym 38 ustalonych z imienia i nazwiska) – Polki i Ukrainki)  pracowały także kobiety, określane jako telefonistki. Do ich obowiązków należało odbieranie telefonów od klientów, udzielanie im informacji o miejscu, w jakim świadczona będzie usługa seksualna, a także rozliczanie utargu z danego dnia i przekazywanie Roksanie W. pieniędzy w należnej jej części. Środki pieniężne dla kierującej grupą przestępczą przekazywały również tzw. liderki tj. wskazane przez nią, zaufane i najdłużej pracujące prostytutki.

Zarobiła co najmniej 2,2 miliona złotych

W prowadzonych przez Roksanę W. agencjach towarzyskich na terenie Wrocławia oraz wielu innych miastach w kraju (w szczególności Rzeszowie, Tarnowie, Lublinie, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Toruniu, Lesznie, Koninie, Kaliszu) cena za wyświadczenie jednej usługi seksualnej wahała się od 120 do nawet 500 złotych. Każda z zatrudnianych w taki sposób kobiet połowę kwoty uzyskanej z prostytucji  przekazywała Roksanie W.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że Roksana W. w okresie od 2013 roku do stycznia 2019 roku, w ramach zarządzanych przez siebie stacjonarnych i wyjazdowych agencji towarzyskich, z prostytucji innych osób osiągnęła korzyść majątkową w łącznej kwocie nie mniejszej niż 2,2 miliona złotych.

Źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra