15 gangsterów zasiądzie na ławie oskarżonych

fot. hodowla marihuany
0 1 287

fot.cbśp

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko 15 osobom. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała ona na celu popełnianie przestępstw, polegających na wewnątrzwspólnotowych nabyciach na terenie Królestwa Hiszpanii oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej i przywożeniu do Polski środków odurzających w znacznej ilości oraz na obrocie tymi środkami. Wśród oskarżonych jest również kierujący tą grupa przestępczą.

 

Postępowanie prowadzone było od sierpnia 2016 roku przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie we współpracy z Zarządem w Krakowie CBŚP, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Europolem.

Ustalenia dotyczące struktury i działania grupy przestępczej

W wyniku przeprowadzonych czynności i w oparciu o obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie ustalono między innymi okoliczności związane z funkcjonowaniem zorganizowanej grupy przestępczej, jej strukturę, hierarchię, członków oraz pełnione przez nich role. Ponadto uzyskano szczegółowe informacje dotyczące zasad organizowania wewnątrzwspólnotowych nabyć znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany.

W szczególności ustalono, że rola osoby kierującej zorganizowaną grupą przestępczą o zasięgu międzynarodowym, polegała na pozyskiwaniu dostawców hurtowych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych i negocjowaniu z nimi cen, finansowaniu zakupów hurtowych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Kierujący grupą koordynował również dostawy i dystrybucję środków odurzających i substancji psychotropowych, określał zasady zakupu środków i substancji nabywanych przez członków grupy, w celu ich dalszej sprzedaży, w tym ich ilość, jakość i cenę oraz określał wysokość wynagrodzenia członków grupy i nawiązywał kontakty z innymi grupami przestępczymi i osobami, celem zapewnienia dostaw i zbytu na produkty oferowane przez członków grupy.

Zatrzymani na gorącym uczynku

W ramach postępowania dwukrotnie doszło do zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej na gorącym uczynku wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających w ilościach około 65, a następnie 7 kilogramów marihuany.

Ustalono ponadto, że od 10 lipca 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku członkowie grupy, wbrew przepisom ustawy uczestniczyli w wewnątrzwspólnotowych nabyciach oraz czynili przygotowania do wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 160 kilogramów.

Zabezpieczono mienie o wartości ponad 230 tysięcy złotych

W toku śledztwa w stosunku do podejrzanych stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie członków grupy przestępczej o łącznej wartości ponad 230 tysięcy złotych.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

źródło: Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź