Wysadzał bankomaty w całej Polsce. Podczas jednej z kradzieży zniszczył ponad 100 tysięcy złotych

Fot. wysadzone bankomaty, Prokuratura Krajowa
0 2 435

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu śledztwo dotyczące usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do bankomatów po uprzednim ich wysadzeniu w powietrze.

Do zdarzeń dochodziło na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i opolskiego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie jednego sprawcy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że brał on udział w co najmniej 6 zdarzeniach.

Sprawca opisanych zdarzeń w chwili zatrzymania rzucił się do ucieczki i w wyniku pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem kwalifikowanego z art. 279 par. 1 kk za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W toku przeszukania użytkowanych przez niego pomieszczeń ujawniono m.in. 8 butli na gaz, do których podłączone były specjalne przewody. Sposób połączenia butli przewodami zakończonymi metalową rurką świadczą niezbicie, iż były one wykorzystywane do wtłaczania gazu do wnętrza bankomatu, a następnie jego detonacji. Aktualnie trwa ustalanie wysokości strat poniesionych przez pokrzywdzone banki. Tylko w przypadku jednego zdarzenia w wyniku wybuchu bankomatu spaleniu uległo ponad 105.000 złotych.

Sprawa jest wielowątkowa i wielopodmiotowa. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób biorących udział w już ujawnionych zdarzeniach, jak również weryfikowane są inne podobne zdarzenia, których mógł dopuścić się sprawca.

Źródło Prokuratura Krajowa
Zostaw odpowiedź