Urzędy Skarbowe przejmą majątki bez udziału prokuratora

fot. mat. prasowe
0 9 826

Jak poinformował własnie portal Prawo.pl naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł samodzielnie decydować o przekazaniu przedmiotów zajętych w postępowaniu karnym skarbowym na rzecz podmiotów leczniczych, służb oraz instytucji państwowych i samorządowych. Do tej pory uprawnienia w tym zakresie miał prokurator. 

Ustawa o tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. mówi o tym, że w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego przekazanie przedmiotów mających znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, zajętych w toku postępowania karnego podmiotom leczniczym, niektórym służbom oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Postanowienie w tym przedmiocie w postępowaniu przygotowawczym wydaje prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia – sąd. Zdaniem Grzegorza Kelera, adwokata w kancelarii SPCG, w praktyce pozwala to na zadysponowanie np. gotówką albo pojazdami zabezpieczonymi w toku postępowania karnego, pomimo że nie jest przesądzone, czy sprawa zakończy się skazaniem ani czy zajęte przedmioty będą podlegać przepadkowi.

– Zatem choć z jednej strony przyjęcie takiego rozwiązania można uzasadnić szczególną sytuacją w postaci epidemii, to jednak budzi ono bardzo poważne wątpliwości, gdyż nadmiernie ingeruje w prawo własności. Stąd jeszcze na etapie prac legislacyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionował zgodność tego rozwiązania z art. 46 Konstytucji – zaznacza ekspert.

Skrzętnie ukryta zmiana przepisów 

Okazuje się jednak, że uchwalona przez Sejm ustawa o tarczy antykryzysowej 1.1. idzie w tym zakresie nawet dalej. Przyznaje bowiem uprawnienie do przekazania zajętych przedmiotów w postępowaniu karnym skarbowym finansowym organom postępowania przygotowawczego, np. naczelnikowi urzędu skarbowego.

Grzegorz Keler tłumaczy, że na etapie postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo skarbowe nie będzie więc konieczne wydanie postanowienia przez prokuratora.

– To rozwiązanie budzi wątpliwości. Choć bowiem finansowe organy postępowania przygotowawczego prowadzą postępowania karne skarbowe i dokonują różnego rodzaju czynności procesowych, w tym w zakresie zabezpieczenia majątkowego, to jednak w przypadku rozstrzygnięć tak dalece ingerujących w prawo własności, lepsze z punktu widzenia gwarancji praw i wolności obywatelskich byłoby podejmowanie ich przez sąd, a przynajmniej prokuratora. Niezależnie od różnych zarzutów kierowanych pod adresem prokuratury, niewątpliwie jej kompetencje i doświadczenie w obszarze procedury karnej są większe niż w przypadku fiskusa – ocenia Grzegorz Keler.

Zmiana przepisów została uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Lada moment zajmie się nią Senat. Została skrzętnie ukryta. W art. 26 specustawy zmieniono bowiem art. 122 par. 1 kodeksu karnego skarbowego, poprzez dodanie do wyliczenia art. 232b par. 2 kodeksu postępowania karnego.

Państwo przejmie majątek nawet w wypadku uniewinnienia 

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza również zaostrzyć przepisy mówiące o zajęciu i konfiskacie mienia, tak aby procedura objęła również osoby, wobec których nie toczy się postępowanie karne, ale które nie potrafią wykazać i potwierdzić legalnego pochodzenia majątku.

“Z punktu widzenia społecznej sprawiedliwości zupełnie bez znaczenia jest, czy właścicielem willi czy luksusowej limuzyny jest gangster czy jego matka bądź przyjaciółka” – powiedział w rozmowie z “Dziennikiem Gazetą Prawną” wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Po wprowadzeniu gotowego projektu sąd będzie miał prawo do podjęcia decyzji w sprawie konfiskaty mienia nawet w przypadku uniewinnienia, gdyż wydanie takiego wyroku nie oznacza, że podsądny osiągnął dochody legalnie.

Eksperci jednak mają zastrzeżenia co do takich zmian. Prewencyjna konfiskata mienia jest sprzeczna z istotą prawa karnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednak nastawione na walkę z przestępcami i zamierza wprowadzić nowe przepisy, które okazały się skutecznie na terenie Włoch. Tamtejszy sąd jest ma prawo zająć majątki bossów mafii, nawet jeśli są one zapisane na najdalszych członków rodziny.

źródło: prawo.pl, money.pl

 

 

Zostaw odpowiedź