Gang zarobił 454 mln złotych? Wśród oskarżonych osoby powiązane z „Grupą mokotowską”

Fot. zdjęcie podglądowe
0 3 548

W bieżącym tygodniu Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 52 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związanych z obrotem olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy. Straty jakie poniósł Skarb Państwa to niemal 103 miliony złotych. Wśród oskarżonych są osoby powiązane z tzw. „grupą mokotowską”.

Akt oskarżenia kończy główny wątek śledztwa w sprawie nielegalnego obrotu paliwami oraz uchylania się przez członków grupy od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług (VAT), a także procederu tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

Działali w Polsce i za granicą

W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni działali od początku marca 2016 roku do końca czerwca 2017 roku w Polsce, w tym między innymi w Warszawie, Szczecinku, Krotoszynie oraz na terytorium Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech, a także Rumunii.

Sprawcy utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, w którym produkowano zwolniony z akcyzy i podatku VAT olej smarowy. Produkcja odbywała się między innymi na zlecenie jednego z czeskich podmiotów gospodarczych, który kontrolowany był przez członków grupy. Olej smarowy był wywożony za granicę – głównie do Niemiec, gdzie jego przemieszczanie nie było monitorowane przez polską Służbę Celną. Ułatwiało to późniejszą zmianę jego przeznaczenia i sprzedaż jako oleju napędowego.

Następnie olej przeładowywano do cystern, które zgodnie z dokumentami przewozowymi (CMR) miały dostarczyć go do firm z terenu Litwy, Łotwy oraz Rumuni. Faktycznie jednak olej był dostarczany i sprzedawany na terytorium Polski, bez opłacania należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT. Nieopodatkowane paliwo trafiało nie tylko do stacji paliw, ale także do firm transportowych, czy gospodarstw rolnych. Rozliczenia odbywały się w gotówce.

Należności nieopłacone na rzecz Skarbu Państwa od jednej cysterny oleju wynosiły nie mniej niż 50 tysięcy złotych, przy czym produkcja ujawnionego składu podatkowego wynosiła średnio 25 cystern tygodniowo.

Pranie brudnych pieniędzy

Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie około 70 milionów euro i 140 milionów złotych. Sprawcy wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych. Na rachunki wpłacano środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych oraz nabywano za nie prawa własności do nieruchomości, a nawet przedsiębiorstwa.

Co zarzuca się oskarżonym

Przestępstwa zarzucane oskarżonym obejmują m.in. kierowanie i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu, a tym samym uszczuplenia należności publicznoprawnych, jak też pranie brudnych pieniędzy. Jednemu z oskarżonych zarzuca się również przestępstwo tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zbrodni fakturowej grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Większość z oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyła obszerne wyjaśnienia i zdecydowała się na współpracę z prokuraturą. Powyższe skutkowało tym, że aż 40 oskarżonych wyraziło wolę dobrowolnego poddania się karze, w tym na kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Zabezpieczone mienie  

W śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jako w jednym z pierwszych, zastosowano nowe przepisy procedury karnej wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768) obowiązujące od dnia 27 kwietnia 2017 roku w zakresie konfiskaty rozszerzonej. Celem wprowadzanych zmian jest pozbawienie sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przestępstw oraz zabezpieczenia już na etapie postępowania przygotowawczego wykonania kar grożących im za zarzucane przestępstwa.

Podjęte w toku śledztwa czynności pozwoliły na zabezpieczenie ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w walutach PLN, EUR, USD, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet oraz tirów z cysternami, których wartość przekracza 10 milionów złotych.

Źródło: pk.gov.pl

 

Zostaw odpowiedź