CBA: Milionowe straty w Polskim Związku Piłki Siatkowej – 7 osób zatrzymanych

fot. mecz na MŚ w 2014, wrocławprzezsiatke.pl, JG
0 1 322

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące między innymi nieprawidłowości przy organizacji imprezy sportowej, tj. Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.

Postępowanie to prowadzone jest przez prokuraturę już od 2014 roku, a od 2016 roku, po zmianach organizacyjnych w prokuraturze, prowadzone jest ono w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanych zostało siedem osób

W toku tego postępowania 19 listopada 2018 roku na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedem osób zamieszanych w przestępczy proceder. Zatrzymani zostali:

  • Artur P. – były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a obecnie prezes Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej,
  • Waldemar K. – sędzia siatkówki oraz członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
  • Paweł I. – sędzia siatkówki i koordynator w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej,
  • Anna P.,
  • Anna S.,
  • Grzegorz K.,
  • Krzysztof L., który przez wiele lat współpracował z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Co prokurator zarzucił podejrzanym?

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosi im zarzuty. Dotyczą one między innymi nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej.

Członkowie władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej z zatrzymanymi osobami, które świadczyły różnego rodzaju usługi, zawarli umowy związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., które zawierały zawyżone ceny usług w relacji do ich rynkowej wartości. W związku z tymi umowami wystawiane były także faktury VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne.

Na skutek tych działań z rachunków bankowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej na rzecz określonych podmiotów i osób wypłacono łącznie prawie 7,6 miliona złotych.

Chodzi o przestępstwa z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego i z art. 271 par. 3 kodeksu karnego.

Po wykonaniu czynności procesowym z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje co do zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego wystąpienia do Sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie.

Wydanie opinii uzależniono od wpłaty ponad 19 tysięcy złotych

Wcześniej w toku tego postępowania zarzuty usłyszała Ewa G., dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Podejrzana jest ona o poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w zezwoleniu pozwalającym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj.

Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r. Zarzucono jej, że 25 sierpnia 2014 roku antydatowała ona ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku. Chodzi o przestępstwo z art. 271 par. 1 kodeksu karnego.

Poza dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w toku tego postępowania zarzuty przedstawiono jeszcze trzem osobom. Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy i naczelnikowi Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Ze zgromadzonego bardzo obszernego materiału dowodowego wynika, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej uwarunkował wydanie pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Stadionu Narodowego od wpłaty kwoty 19 tysięcy 500 złotych przez organizatora imprezy masowej, tj. Polski Związek Piłki Siatkowej.

Niezbędna dokumentacja do wydania tej opinii wraz z samą opinią nie były sporządzone w dniu 22 sierpnia 2014 roku, a więc w dacie wydania decyzji przez podejrzaną Ewę G. pozwalającej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.

Opinia ta została sporządzona w dniu 25 sierpnia 2014 roku i dostarczona do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego m.st. Warszawy w tym dniu. Według ustaleń prokuratury podejrzana Ewa G. podpisała decyzję zezwalająca na organizację imprezy masowej, jaką był mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., w dniu 25 sierpnia 2014 roku antydatując ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź

where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra