CBA: Milionowe straty w Polskim Związku Piłki Siatkowej – 7 osób zatrzymanych

fot. mecz na MŚ w 2014, wrocławprzezsiatke.pl, JG
0 1 225

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące między innymi nieprawidłowości przy organizacji imprezy sportowej, tj. Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.

Postępowanie to prowadzone jest przez prokuraturę już od 2014 roku, a od 2016 roku, po zmianach organizacyjnych w prokuraturze, prowadzone jest ono w Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanych zostało siedem osób

W toku tego postępowania 19 listopada 2018 roku na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedem osób zamieszanych w przestępczy proceder. Zatrzymani zostali:

  • Artur P. – były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a obecnie prezes Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej,
  • Waldemar K. – sędzia siatkówki oraz członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
  • Paweł I. – sędzia siatkówki i koordynator w Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej,
  • Anna P.,
  • Anna S.,
  • Grzegorz K.,
  • Krzysztof L., który przez wiele lat współpracował z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

Co prokurator zarzucił podejrzanym?

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosi im zarzuty. Dotyczą one między innymi nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej.

Członkowie władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej z zatrzymanymi osobami, które świadczyły różnego rodzaju usługi, zawarli umowy związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., które zawierały zawyżone ceny usług w relacji do ich rynkowej wartości. W związku z tymi umowami wystawiane były także faktury VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne.

Na skutek tych działań z rachunków bankowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej na rzecz określonych podmiotów i osób wypłacono łącznie prawie 7,6 miliona złotych.

Chodzi o przestępstwa z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego i z art. 271 par. 3 kodeksu karnego.

Po wykonaniu czynności procesowym z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzje co do zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego wystąpienia do Sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie.

Wydanie opinii uzależniono od wpłaty ponad 19 tysięcy złotych

Wcześniej w toku tego postępowania zarzuty usłyszała Ewa G., dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Podejrzana jest ona o poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w zezwoleniu pozwalającym Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj.

Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r. Zarzucono jej, że 25 sierpnia 2014 roku antydatowała ona ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku. Chodzi o przestępstwo z art. 271 par. 1 kodeksu karnego.

Poza dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w toku tego postępowania zarzuty przedstawiono jeszcze trzem osobom. Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej, zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy i naczelnikowi Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Ze zgromadzonego bardzo obszernego materiału dowodowego wynika, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej uwarunkował wydanie pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Stadionu Narodowego od wpłaty kwoty 19 tysięcy 500 złotych przez organizatora imprezy masowej, tj. Polski Związek Piłki Siatkowej.

Niezbędna dokumentacja do wydania tej opinii wraz z samą opinią nie były sporządzone w dniu 22 sierpnia 2014 roku, a więc w dacie wydania decyzji przez podejrzaną Ewę G. pozwalającej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie 30 sierpnia 2014 roku sportowej imprezy masowej, tj. Meczu Otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r.

Opinia ta została sporządzona w dniu 25 sierpnia 2014 roku i dostarczona do Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego m.st. Warszawy w tym dniu. Według ustaleń prokuratury podejrzana Ewa G. podpisała decyzję zezwalająca na organizację imprezy masowej, jaką był mecz otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., w dniu 25 sierpnia 2014 roku antydatując ten dokument na dzień 22 sierpnia 2014 roku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Zostaw odpowiedź