Odpowiedzą przed sądem za sutenerstwo i obrót lekami bez zezwolenia

0 587

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez zezwolenia, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, podrabiania dokumentów, czerpania korzyści z uprawiania prostytucji, a także posiadania plików zawierających pornografię dziecięcą.

Akt oskarżenia obejmuje 6 osób, którym zarzucono popełnienie łącznie 10 przestępstw obejmujących okres od połowy 2012 roku do kwietnia 2017 roku. Oskarżonymi są osoby pochodzące z Gdańska, Gdyni, Kartuz oraz Kościerzyny.

Ustalenia śledztwa 

Z ustaleń śledztwa wynika, iż produkty lecznicze – sterydy anaboliczne sprowadzane były z zagranicy, a następnie za pośrednictwem nadawanych przesyłek wysyłano je zarówno na teren kraju jak i do innych państw. Leki te pochodziły z wielu krajów Europy i Świata m. in.: Mołdawii, Japonii, Indii, Czech, Pakistanu, Grecji i Malezji. W celu ich nielegalnej dystrybucji do indywidualnych odbiorców podrobiono ponad 2,5 tysiąca dokumentów nadawczych.

Zabezpieczono blisko 40 tysięcy leków

W trakcie wykonywanych czynności zdołano zabezpieczyć niemal 40 tysięcy leków. Główny oskarżony w wyniku przestępczego procederu osiągnął korzyść w kwocie ponad 2 milionów złotych. Pieniądze te w celu ukrycia ich przestępczego pochodzenia były transferowane za pośrednictwem kilkudziesięciu rachunków bankowych na konta różnych osób.

Czerpali korzyści z uprawiania prostytucji 

Odrębnym wątkiem śledztwa był ujawniony proceder dotyczący czerpania korzyści z uprawiania prostytucji na terenie Szwecji, gdzie pokrzywdzona pochodziła z Polski. Tym przestępczym procederem zajmowali się dwaj oskarżeni mężczyźni.

W trakcie postępowania ujawniono również pliki zawierające pornografię dziecięcą znajdujące się na poczcie internetowej oraz w telefonie jednego z oskarżonych.

Środki zapobiegawcze 

Wobec głównego z oskarżonych, na wniosek prokuratora, zastosowany został w toku postępowania przygotowawczego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 90 tysięcy złotych

W toku prowadzonego śledztwa dokonano szeregu zabezpieczeń majątkowych na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia oszacowana została na kwotę około 90.000 złotych.

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.