11 osób zatrzymanych ds. grupy przestępczej handlującej lekami

fot. pixabay
0 1 096

Na polecenie prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali 11 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie popełniali przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe związane z procederem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że przestępstwa polegały na zbywaniu produktów leczniczych z aptek do hurtowni farmaceutycznych, za pośrednictwem prowadzących fikcyjną działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnejStamtąd były wywożone lub zbywane za granice, bez wymaganego prawem zgłoszenia do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Członkowie grupy podejmowali także działaniaktórych celem było udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenia przestępczego, pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnianiem przestępstw w ramach odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

Wśród zatrzymanych osób są między innymi kierownicy aptek, organizatorzy sieci aptek jak też osoby faktycznie zarządzające aptekami oraz hurtowniami farmaceutycznymi na terenie Polski.

Zatrzymania połączone były z przeszukaniami ponad stu różnych miejsc w Polsce, w tym między innymi w Warszawie i okolicach, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Radomiu, Lublinie oraz na terenie województwa wielkopolskiego i śląskiego.

Prokuratorzy w Warszawie przedstawili zarzuty prania brudnych pieniędzy osobom,które osiągały wysokie zyski z nielegalnej sprzedaży produktów leczniczych z polskich aptek. Transferowały one do Polski środki finansowe pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych w ramach tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków. Ponadto dokonały ich legalizacji udaremniając tym miejsce ich umieszczenia, wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku.

Podejrzani naruszając zakaz zbywania produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, wystawiali i posługiwali się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, opiewającymi na wielomilionowe kwoty.

Papiery dokumentowały pozorne transakcje sprzedaży produktów leczniczych do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnejProdukty były faktycznie zbywane hurtowniom farmaceutycznym przez powiązane ze sobą podmioty, które zarządzały ustalonymi w śledztwie aptekami oraz hurtowniami farmaceutycznymi.

Przedmiotem obrotu były produkty lecznicze objęte zakazem wywozu z Polskizagrożone brakiem dostępności, stanowiące leki deficytowe – między innymi onkologiczne, przeciwzakrzepowe i przeciwcukrzycowestale przyjmowane przez osoby cierpiące na przewlekłe oraz poważne schorzenia zdrowotne.

Ponadto prokuratorzy zatrzymanym osobom ogłosili zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w okresie od stycznia 2016 roku do końca marca 2018 roku w różnych miejscach na terenie Polski. A także zarzuty naruszenia zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, pranie brudnych pieniędzy oraz wystawianie dokumentów w postaci faktur VAT poświadczających nieprawdę.

Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi i analizie złożonych przez nich wyjaśnień, prokuratorzy podejmą decyzję w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

źródło: pk.gov.pl

Zostaw odpowiedź